Witschilderen 2016 (5)

Lijst met prijzen per adres nu beschikbaar!

witschilderenIn bijlage 1 van het witschilderboekje is een tabel met de prijzen voor de standaard schilderwerkzaamheden per adres opgenomen. Helaas is bij het samenstellen van het boekje een fout in deze bijlage geslopen, waardoor de tabel erg onoverzichtelijk is. Via de onderstaande link kan een duidelijk leesbare lijst in pdf-formaat worden opgevraagd. Nadere details over de korting en welke werkzaamheden precies in de standaard schilderwerkzaamheden zijn inbegrepen, staan in het witschilderboekje.

Downloadlink: Prijslijst per adres

Witschilderen 2016 (3)

Witschilderboekje witschilderen

Afgelopen week is bij alle woningen het informatieboekje voor het witschilderproject bezorgd. In het boekje wordt het project uitgelegd. Als bijlage is een lijst met alle adressen opgenomen met achter elk adres de kosten van het standaard schilderwerk. Iedereen kan dus zelf gemakkelijk zien wat de kosten voor zijn of haar woning zijn.

Via deze link kan het boekje ook in pdf-formaat worden gedownload: Informatieboekje Witschilderproject 2016

Meedoen

Schildersbedrijf Liebregts gaat inmiddels van deur tot deur om bewoners te vragen mee te doen. Aanmelden kan als volgt:

  1. Via het contactformulier op de website van Schildersbedrijf Liebregts: http://www.liebregts.com/contact.
  2. Door een mail te sturen naar Schildersbedrijf Liebregts: algemeen@liebregts.com.
  3. Doorgegeven aan de medewerker van Schildersbedrijf Liebregts die de wijk bezoekt.

Graag vermelden dat u mee wil doen aan ‘Witschilderen 2016 Sintenbuurt Noord’.