Witte Wel

We zullen een papieren versie van de ‘Witte Wel’ blijven handhaven. Het ligt in de bedoeling om vier keer per jaar een uitgave te verzorgen. Het eerstvolgende exemplaar staat gepland voor eind september a.s.

Emailadressen buurtbewoners

Het bestuur is bezig met de inventarisatie van de email adressen van de buurtbewoners zodat we ook actuele informatie kunnen verstrekken (indien gewenst!) via mail, bijvoorbeeld een aankondiging van onze jaarlijkse Koninginnne-nacht op 29 april in onze buurt. Als je je emailadres nog niet hebt doorgegeven, doe dan dan nu: mail je naam, adres en emailadres door naar: info@wittewel-sintenbuurt.nl

Het bestuur.